Οδηγίες Χρήσης

Από το μενού κάτω μπορείτε να πλοηγηθείτε στα περιεχόμενα αυτού του χώρου.

Σελίδες: Επιλέγετε μιαν γενική ενότητα στην οποία θέλετε να πλοηγηθείτε.

Αρχείο: Ο κατάλογος αυτός σας βοηθά να πλοηγηθείτε με βάση τα εξής στοιχεία:

α) ΑΙΩΝΑΣ, πχ 20ος αιώνας
β) ΕΡΓΟ, την ονομασία, τον τίτλο του κάθε έργου, πχ SYRINX
γ) ΕΡΜΗΝΕΥΤΗΣ, το ονοματεπώνυμο του ερμηνευτή ή το όνομα του συγκροτήματος, πχ Κατσαρού Στεφανία, Συγκρότημα Τμήματος Μοντέρνων Οργάνων
δ) ΟΡΓΑΝΟ, πχ φλάουτο, κιθάρα
ε) ΣΥΝΘΕΤΗΣ, το ονοματεπώνυμο του συνθέτη, πχ Debussy Claude

εξυπακούεται ότι ένα έργο καταλογογραφείται με βάση όλα αυτά τα στοιχεία έως 5 φορές