ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, Χριστουγεννιάτικη Συναυλία 23-12-2011


ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
διδασκαλία: Ελένη Δάβου (καθηγήτρια τραγουδιού), Δημήτρης Μαστροσπύρος (καθηγητής Βυζαντινής)
πιάνο: Ελένη Δάβου

1. Κάλαντα Κεφαλονιάς
2. Ο Μικρός Τυμπανιστής  
("The Little Drummer Boy", 1941) της Katherine Kennicott Davis (1892-1980)