Πηγή Λυκούδη, "Η Πληρότητα" (2010)

τραγούδι με Συμφωνική Ορχήστρα
 ποίηση: Νικηφόρος Βρεττάκος
απαγγελία: Γιάννης Φέρτης
τραγούδι: Ελένη Πέτα